Fontos információk

Dokumentumok

Együttműködési szerződés


  1. A Kőszegi Kutyasuli az általa szervezett foglalkozások alatt a kutyák egymás közötti viselkedésének felügyeletéért és kontrollálásáért felelősséget vállal. A foglalkozás az oktató szóbeli közlésére kezdődik és fejeződik be.

  2. A Kőszegi Kutyasuli a gazdákkal egyeztetett időpontokban tartja meg foglalkozásait. Amennyiben a foglalkozások egymásra épülnek, akkor tanfolyami jelleggel, amelynek díjazása a tanfolyam összes foglalkozására egy összegben történik. A tanfolyam díja készpénzben a tanfolyam megkezdése előtt a Kőszegi Kutyasuli által meghatározott időpontban fizetendő.

  3. A Kőszegi Kutyasuli saját honlapján és a foglalkozások megkezdése előtt az oktató által szóban tájékoztatja a gazdákat azokról az előírásokról, amelyeket a hatályos jogszabályok, egyéb szabályozások és a Kőszegi Kutyasuli szabályzata rögzít.

Rapcsányi Fruzsina

Kőszegi Kutyasuli vezetője

Nyilatkozat


Nyilatkozat tevő adatai

Név:..................................................................................................................................

Születési hely, idő: ..............................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................................

Lakcím: .............................................................................................................................


  1. Kijelentem, hogy Kőszegi Kutyasuli által szervezett foglalkozásokon saját felelősségemre veszek részt.

  2. Tudomásul veszem, hogy a foglalkozások során esetlegesen előforduló balesetekért (úgy mint a tárgyi eszközeimben keletkező károk vagy a személyi sérülés, stb.) a Kőszegi Kutyasuli nem felel.

  3. Tudomásul veszem, hogy a Kőszegi Kutyasuli területén a foglalkozáson kívüli időben vagy a Kőszegi Kutyasuli területén kívül - beleértve a szomszédos területen található kutyafuttatót is - a kutyám viselkedéséért kizárólag én viselem a felelősséget.

  4. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tanfolyam egy vagy több foglalkozásán bármely a Kőszegi Kutyasulin kívül álló okból nem tudok részt venni, akkor a tanfolyami díj arányos része nem kerül számomra visszafizetésre. A foglalkozásokon való részvétel pótlásáról vagy a tanfolyam megszakítása esetén a már befizetett díj más foglalkozásokon való felhasználásáról a Kőszegi Kutyasuli vezetőjével egyedileg történő egyeztetés lehetséges.

  5. Kijelentem, hogy a Kőszegi Kutyasuli foglalkozásain a részvétel feltételeként jogszabályban, bármilyen egyéb szabályozásban és a Kőszegi Kutyasuli szabályzatában foglaltaknak maradéktalanul eleget teszek, bármilyen az előírások betartásában történő mulasztásom esetén annak következményeit vállalom.


Nyilatkozom, hogy a fenti tájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat tudomásul veszem, magamra nézve kötelezőnek elfogadom.

.........................................................................

aláírás


Adatvédelmi tájékoztató